WKRÓTCE
: Uwaga! Zapraszamy na szkolenia otwarte i dedykowane z zakresu zamówień publicznych.

Hanna Talago - Sławoj

hanna talago-sawojPrawnik, absolwentka Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, a także filolog, absolwentka Wydziału Neofilologii na kierunku Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert i wykładowca zamówień publicznych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w problematyce zamówień publicznych (od 1993 r.). Były współpracownik Samodzielnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych w URM, kierowanego przez późniejszego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1994 r. wykładowca zamówień publicznych, trener późniejszych trenerów, arbitrów oraz ekspertów, a także długoletni wykładowca na wielu szkoleniach otwartych i dedykowanych dla licznych zamawiających i wykonawców, w tym sektorowych. Wykładowca w kolejnych edycjach „Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych" w Akademii Leona Koźmińskiego (wcześniej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie). Długoletni doradca klientów, głównie korporacyjnych, w zakresie problematyki zamówień publicznych.

Ekspert kolejnych komisji sejmowych zajmujących się nowelizacjami prawa zamówień publicznych. Współautorka Podręcznika Zamówień Publicznych wydanego w 2001 r. przez Centrum Zamówień Publicznych sp. z o. o. oraz siedmiu suplementów wydanych do przedmiotowego podręcznika w przeciągu następnych 3 lat. Autorka poradników i artykułów nt. zamówień publicznych, m.in. specjalistycznego poradnika poświęconego sporządzaniu dokumentacji przetargowej pt. „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia" oraz poradnika zatytułowanego „Zamówienia sektorowe", wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych. Współautorka „Podręcznika Realizacji Zamówień Publicznych" opracowanego i wydanego w roku 2003 w ramach programu PHARE oraz Podręcznika „Nowe podejście do zamówień publicznych", wydanego przez Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. w kwietniu 2011 r. W 2004 r. znalazła się, jako jedna z pierwszych, w gronie osób, które pomyślnie zdały egzamin na atestatorów zorganizowany przez UZP (w okresie obowiązywania instytucji atestatora, tj. w latach 2004-2007, uprawnienia takie w Polsce uzyskało zaledwie 30 osób).
 
W grudniu 2004 r. - z okazji jubileuszu dziesięciolecia systemu Zamówień Publicznych w Polsce - została odznaczona przez prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w tworzeniu i rozwijaniu polskiego systemu zamówień publicznych. Aktualnie prowadzi Kancelarię Prawną Centrum Obsługi Zamówień Publicznych Hanna Talago-Sławoj, a także pełni funkcję Prezesa Zarządu w Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o.

Beata Chojecka

Magister inżynier budownictwa, absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Ekspert i wykładowca zamówień publicznych, posiadająca wieloletnie (od 1994 r.) doświadczenie w problematyce zamówień publicznych. Były trener wpisany na listę Prezesa UZP. Legitymuje się ogromnym doświadczeniem w doradztwie oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Długoletni wykładowca zamówień publicznych na szkoleniach i konferencjach oraz w kolejnych edycjach „Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych" w Akademii Leona Koźmińskiego (wcześniej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie).
 
Autorka wielu programów i materiałów szkoleniowych. Współautorka „Podręcznika Realizacji Zamówień Publicznych" opracowanego i wydanego w roku 2003 w ramach programu PHARE, poradnika pt. „Zamówienia na roboty budowlane" wydanego przez UZP w 2004 r. orazPodręcznika „Nowe podejście do zamówień publicznych" pod redakcją Hanny Niedzieli, wydanego przez Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. w kwietniu 2011 r. Jako wieloletni współpracownik CZP sp. z o. o. zajmowała się sporządzaniem bądź weryfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia, doradztwem w zakresie środków ochrony prawnej, w tym sporządzaniem projektów protestów i odwołań, a także rozstrzygnięć protestów. Uczestniczyła jako członek komisji przetargowej lub ekspert z głosem doradczym w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W kwietniu 2005 r. zdobyła prestiżowe uprawnienia atestatora podmiotów sektorowych (w okresie obowiązywania instytucji atestatora, tj. w latach 2004-2007, uprawnienia takie w Polsce uzyskało zaledwie 30 osób).
 
Aktualnie prowadzi działalność doradczą i szkoleniową pod firmą „Meritum-Organizacja Zamówień Publicznych – Beata Chojecka" oraz jest Prokurentem w Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o. o., gdzie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu zamówień publicznych, sporządzając także analizy i ekspertyzy w zakresie zamówień publicznych. Kompleksowo obsługuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroluje postępowania o zamówienia publiczne przeprowadzane przez beneficjentów projektów indywidualnych realizowanych w ramach POIG i POIŚ.

Artur Wawryło

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia doktoranckie na WPiA UW. Ekspert zamówień publicznych, posiadający kilkunastoletnie (od 2000 r.) doświadczenie w problematyce zamówień publicznych. Doświadczenie praktyczne zdobył pracując od 1999 r. w Biurze Prawnym Polskiego Radia SA., a od 2001 r. jako Wicedyrektor ds. Projektów w spółce doradczej Centrum Zamówień Publicznych sp. z o. o., gdzie zajmował się doradztwem prawnym w dziedzinie zamówień publicznych. W szczególności sporządzał bądź audytował dokumentacje przetargowe, kontrolował przebieg postępowań, doradzał w zakresie środków ochrony prawnej sporządzając protesty, odwołania i skargi, a także rozstrzygnięcia protestów.

Autor i współautor materiałów szkoleniowych, artykułów i publikacji z zakresu zamówień publicznych, m.in. wydanego przez CZP w 2001 r. „Podręcznika zamówień publicznych" oraz wydanych do niego w latach 2001 – 2004 siedmiu suplementów tematycznych, „Podręcznika Realizacji Zamówień Publicznych" opracowanego i wydanego w 2003 r. w ramach programu PHARE oraz Podręcznika „Nowe podejście do zamówień publicznych" pod redakcją Hanny Niedzieli, wydanego przez Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. w kwietniu 2011 r.

Od 2001 roku wykładowca zamówień publicznych na licznych szkoleniach, konferencjach i seminariach, a także trener w Akademii Leona Koźmińskiego (wcześniej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie).

Aktualnie prowadzi Kancelarię Zamówień Publicznych, która świadczy usługi zastępstwa procesowego w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Pełni także funkcję Dyrektora ds. Projektu w Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o. o., gdzie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu zamówień publicznych, sporządzając także opinie, analizy i ekspertyzy w zakresie zamówień publicznych. Kompleksowo obsługuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroluje postępowania o zamówienia publiczne przeprowadzane przez beneficjentów projektów indywidualnych realizowanych w ramach POIG i POIŚ.

Dorota Skopińska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, prowadząca działalność w ramach Kancelarii radcy prawnego Dorota Skopińska.

Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz klientów indywidualnych i korporacyjnych, nabyte w kancelarii prawniczej, z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, zamówień publicznych, bankowego i pracy, obejmujące bieżące doradztwo, sporządzanie pism procesowych, umów, memorandów i opinii oraz reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.

Doświadczenie praktyczne w zakresie zamówień publicznych (od 2007 r.) zdobyła jako pracownik podmiotu specjalizującego się we wszechstronnym doradztwie zamawiającym i wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i na etapie wykonywania zamówień. W ramach dotychczasowej praktyki z zakresu zamówień publicznych sporządzała dokumentację na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, środki ochrony prawnej, opinie i analizy, a także przeprowadzała kontrolę postępowań prowadzonych z udziałem środków pochodzących ze wsparcia unijnego oraz reprezentowała wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi.
 
Współautor publikacji dotyczących rodzajów dokumentów żądanych przez zamawiających od wykonawców w zamówieniach publicznych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych.
Od 2010 r. stały współpracownik Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o., gdzie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu zamówień publicznych, sporządzając także opinie, analizy i ekspertyzy w zakresie zamówień publicznych. Kompleksowo obsługuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroluje postępowania o zamówienia publiczne przeprowadzane przez beneficjentów projektów indywidualnych realizowanych w ramach POIG i POIŚ.
 

Tomasz Łoziński

Magister inżynier, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa zamówień publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ekspert zamówień publicznych, posiadający wieloletnie (od 2002 r.) doświadczenie w problematyce zamówień publicznych. Doświadczenie praktyczne zdobył pracując od 1999 r. w Bankowym Przedsiębiorstwie Telekomunikacyjnym Telbank S.A. (obecnie Exatel S.A.) w dziale IT, a od 2002 r. w dziale Sprzedaży usług IT, gdzie zajmował się sporządzaniem ofert w ramach zamówień publicznych. Następnie od 2005 roku we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie - instytucji od przeszło 18 lat zajmującej się wdrażaniem projektów finansowanych ze środków europejskich. Od 2006 roku jako Kierownik Sekcji weryfikował i kontrolował głównie projekty inwestycyjne współfinansowane z funduszy UE (PHARE, Fundusz Schengen, Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz Granic Zewnętrznych) pod względem merytorycznym, w tym ochrony środowiska oraz zamówień publicznych. W szczególności kontrolował w trybie ex-ante i doradzał beneficjentom od momentu tworzenia projektu i dokumentacji przetargowej oraz w trakcie wszystkich etapów postępowania przetargowego aż do zawarcia umowy. Kontrolował w trybie ex-post postępowania przetargowe prowadzone przez beneficjentów. Wielokrotnie przeprowadzał monitoringi przedsięwzięć inwestycyjnych w miejscu ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów prowadzonych przez beneficjentów postępowań. Uczestniczył również w trakcie prac komisji przetargowych beneficjentów jako obserwator zamówień publicznych z ramienia WWPE w ramach PHARE. Ponadto sporządzał dokumentacje przetargowe w ramach postępowań prowadzonych przez WWPE oraz uczestniczył jako przewodniczący, sekretarz oraz członek komisji przetargowych w postępowaniach prowadzonych przez WWPE, w tym na usługi doradcze na poziomie rządowym w ramach dialogu konkurencyjnego - jedno z pierwszych postępowań w tym trybie w Polsce.

Autor i współautor materiałów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych, (2012) „Nieprawidłowości w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań IT skutkujące koniecznością naliczenia korekt finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE" w ramach konferencji Zamówienia Publiczne w branży IT oraz w ramach szkoleń prowadzonych dla beneficjentów funduszy – (2012) Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, (2011) Weryfikacja ex-post dokumentacji wyboru wykonawcy – najczęstsze błędy, (2010) Weryfikacja ex-post wniosku o poświadczenie wydatków w ramach FGZ wraz z dokumentacją towarzyszącą oraz
(2010) Rozliczanie projektów finansowanych w ramach Programu SOLID, (2009) Proces wyboru wykonawców.

Od 2009 roku wykładowca z zakresu zamówień publicznych na licznych szkoleniach dla beneficjentów funduszy unijnych w tym Centrum Projektów Informatycznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Policji, Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Urzędów Wojewódzkich oraz w ramach konferencji Zamówienia Publiczne w Branży Informatycznej.

Aktualnie na stałe współpracuje z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o. o., gdzie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu zamówień publicznych, sporządzając także opinie, analizy i ekspertyzy w zakresie zamówień publicznych. Kontroluje postępowania o zamówienia publiczne przeprowadzane przez beneficjentów projektów indywidualnych realizowanych w ramach funduszy unijnych.

Katarzyna Kubiak

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przy WPiA UW we współpracy z Levin College of Law Uniwersytetu Floryda. Prowadzi działalność w ramach Kancelarii Adwokackiej Adwokat Katarzyny Kubiak.

Od 2011 roku zawodowo zajmuje się zamówieniami publicznym. W ramach dotychczasowego zatrudnienia zajmowała się świadczeniem bieżącej pomocy prawnej z zakresu Prawa zamówień publicznych w szczególności dotyczącej branży IT i budowlanej, w tym obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych oraz obsługą prawną wykonawców. Świadczyła usługi kompleksowej obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz doradztwa na etapie wykonywania umów o zamówienia publiczne. W ramach dotychczasowej praktyki z zakresu zamówień publicznych sporządzała dokumentację na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, środki ochrony prawnej, opinie i analizy, a także przeprowadzała na rzecz instytucji wdrażających i pośredniczących kontrole postępowań prowadzonych z udziałem środków pochodzących ze wsparcia unijnego, w szczególności postępowań prowadzonych przez beneficjentów projektów indywidualnych realizowanych w ramach POIG, POIiŚ, PO RPW, PO WM.

Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu odwołań i odpowiedzi na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacji stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Od 2015 r. współpracuje z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o., gdzie świadczy usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych dotyczące wszystkich etapów postępowania przetargowego, sporządza także opinie, analizy i ekspertyzy w zakresie zamówień publicznych.

Michał Nawrocki

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z łódzkimi oraz słupskimi kancelariami prawnymi, specjalizującymi się między innymi w prawie cywilnym i handlowym.

 

Od 2016 roku pracownik Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o., gdzie zajmuje się obsługą prawną realizowanych projektów.

Karolina Huta

Adwokat, uzyskała dyplom z wyróżnieniem na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystką Fredric G. Levin College of Law na Uniwersytecie Florydzkim.

Działalność zawodową wykonuje w ramach Kancelarii Adwokackiej Adwokat Karolina Huta.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym.  Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności związanych z inwestycjami budowlanymi. Jednocześnie,  zapewnia obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych oraz wykonawców dotyczącą obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz doradztwo na etapie wykonywania umów o zamówienia publiczne w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w prestiżowych warszawskich oraz szczecińskich kancelariach prawnych, a także w departamencie prawnym jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce.

Od 2016 r. współpracuje z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o., gdzie świadczy usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych. Ponadto, doradza zamawiającym i wykonawcom na etapie realizacji kontraktów oraz w sporach wynikających z inwestycji budowlanych.